1. 12. - Výroční valná hromada

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Výškovicích proběhla v pátek 1. prosince 2017 v podvečerních hodinách v místním kulturním domě.

Po krátce vzpomínce na zemřelé sestry a bratry, kteří nás v tomto roce opustili, se slova ujal se svým zhodnocením činnosti sboru starosta Břetislav Němec. Následovaly zprávy revizních komisí, zpráva pokladníka a svůj prostor také využil velitel JSDH Aleš Kocurek.
Před otevřením diskuze bylo do programu zařazeno hlasování o zvýšení členským příspěvků. Jednomyslné hlasování znamenalo, že po dlouhých letech se tyto příspěvky zvedly ze 100,- na 150,-. Poté již přišla na řadu zmíněná diskuze, do které se přihlásili zástupci okolních sborů – Slatiny, Tísku, Bítova, Lubojat a Bílovce. Nakonec se slova ujal za město Bílovec pan Nosek, který po svém projevu předal „sladké“ a „masné“ dary pro členy sboru. Po ukončení programu Výroční valné hromady bylo pro všechny přítomné připraveno pohoštění ve formě večeře.

Fotogalerie

1. 12. - Výroční valná hromada
1. 12. - Výroční valná hromada
1. 12. - Výroční valná hromada
1. 12. - Výroční valná hromada
1. 12. - Výroční valná hromada
1. 12. - Výroční valná hromada
1. 12. - Výroční valná hromada
[%list_attach_article%]

Dobré vědět

Připravované akce

  • 30.4. - Pálení čarodějnic

  • 2. 6. - Memoriál Jiřího Jedličky

  • 3. 6. - O putovní pohár SDH Výškovice (NJ liga)