Historie

Historie sboru

Dne 15. srpna 1892 se sešlo několik občanů v čele s učitelem a správcem školy Antonínem Klepíkem v nové škole na schůzi, aby projednali hasičcké stanovy. Stanovy byly přijaty s žádosti na c. k. Zemské vládě v Opavě o založení Sboru dobrovolných hasičů. Tato žádost byla vyřízena kladně.

Výbor byl zvolen v tomto složení:

Starosta Paul Freiherr Sedlnitzky č. 1 majitel panství
Náčelník a jednatel Antonín Klepík č. 32 učitel
Místonáčelník Franz Pesch   hajný
Velitel stříkačníků Rudolf Matura č. 19 dělník
Náměstek a pokladník Josef Graf č. 7 kovář
Velitel lezců František Stanovský č. 5 zedník
jeho náměstek Rudolf Graf č. 3 dělník

Tehdejší členové:

Jan Burček, Cyril Stanovský, Karel Richter, Řehoř Stanovský, František Klein, František Mazur, Jan Krischke, Jesef Mazur, František Hon, Engelbert Graf, Jan Vajs, Jan Falhar, Raimund Stalzer, František Tížek, František Matura, Josef Kubánek, Adolůf Stanovský, Emanuel Spitz a Josef Stanovský.

První sklad hasičského vybavení

Na každoročních valných hromadách docházelo ke změnám ve složení výboru. Byly schváleny roční účty a rozpočty.
Každoročne se pořádál Hasičský ples, z jehož výtěžku byla podporována činnost sboru.

První fotografie sboru z roku 1920

Během roku 1936 začaly přípravy na stavbu nové požární zbrojnice. 30. května bylo staré skladiště zbouráno a 22. srpna byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Otevření provedl starosta sboru Cyril Stanovský.

Skladiště hasičského vybavení z roku 1937 - nyní autobusová čekárna

Historie obce

Výškovice nedávno oslavily 300 let od svého vzniku. Předchůdce Vyškovské obce byla osada v údolí zvaném "Psírky" a také "Hradisko" u lesa Zaječina. Osada o sedmi chatrčích byla založena pány z Kravař pravděpodobně kolem roku 1277 dle záznamu ve Slezském archívu. Nepatrné zbytky základu chatrčí zde byly až do roku 1920.

Obyvatelé osady žili ve velké bídě a hladu, s povinností denně pracovat na panském majetku. Jedné červnové noci uprchli a s velkou pravděpodobností se usídlili v severních Uhrách u města Raabu.

Za válek husitských byla opuštěna osada vypálena. Krajina pak jako pustina nebyla osídlena asi 250 let. Další osídlení je zaznamenáno až koncem 17.století nedaleko zaniklé osady "Žebrákov" na vyšším místě na kopci. Pozemku se říkalo "Vyškovské".

Byl zde obnoven dvůr. Majiteli byli Sedlničtí z Choltic a na Bílovci. Osada Vyškovská tvořila se sousední osadou Hrabskou jednu obec až do roku 1914, kdy obce byly rozloučeny a samostatnost potvrzena na jméno "Výškovice".

Dobré vědět

Připravované akce

  • O putovní pohár SDH Výškovice - neděle 9. 6. 2024

  • Memoriál Jiřího Jedličky - sobota 1. 6. 2024

  • Svatá mše ve Slatině - neděle 5. 5. 2024

  • Pálení čarodějnic - úterý 30. 4. 2024

Novojičínská liga - muži

# Družstvo Body
1. Závišice 84
2. Větřkovice 72
3. Hukovice 63
3. Výškovice 63

Novojičínská liga - veteráni

# Družstvo Body
1. JAK-LUK 36
2. Výškovice 27