Hasiči z Výškovic oslavili 125 let od svého založení

Hasiči z Výškovic oslavili 125 let od svého založení

Oslavy proběhly ve dnech 11. 8. - 13. 8. 2017.

V pátek 11. 8. 2017 po 13. hodině přijeli do Výškovic zástupci obce Boxdorf z Německa (družba s hasiči z Boxdorfu trvá od roku 1973), aby společně s hasiči z Výškovic odstartovali  3 denní  oslavy 125 let od založení SDH Výškovice. Tento významný den si připomínáme každých 5 let a tradice 3 denního průběhu oslav se traduje od roku 1982, kdy se slavilo 90 let od založení.

Samotné oslavy tradičně zahájila, v tropickém odpoledni, Svatá Mše ve Slatině, na kterou občany Výškovic a pozvané hosty odvezl připravený autobus.
Mši sloužil farář a člen SDH Výškovice Mgr. P. Rak, ThLic. Zúčastnili se jí členové z Výškovic, hosté z Boxdorfu a hasiči okolních sborů: Slatiny, Bítova, Těškovic, Tísku, Bílovce, Lubojat, Větřkovic, Závišic a Lukavce.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Po Mši Svaté proběhlo, tentokrát již ve Výškovicích před hasičárnou, slavnostní focení členů sboru spolu s hasiči z Boxdorfu pro památku a upomínku příštím generacím na tyto památné dny.

Po nelehkém úkolu nafocení několika snímku, se všichni přesunuli do místního kulturního domu, kde krátce po 19. hodině zazněla hymna České republiky a zahájila tak slavnostní výroční schůzi. Břetislav Němec, starosta hasičů ve Výškovicích, přivítal všechny hosty a poté následovala videoprojekce, která zúčastněné seznámila s celou historií sboru od samotného založení až po současnost, prostřednictvím dostupných fotografických materiálů, komentovanými pasážemi a titulkovými komentáři.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Každá slavnostní schůze, při příležitosti výročí, je zpestřená předáváním ocenění a poděkováním svým členům. Ani tato nebyla výjimkou. Ocenění si převzali:

Čestné uznání SDH: Osmánek David, Osmánek Ivan, Kubesová Ludmila
Čestné uznání OSH: Tížková Zuzana, Ptaško Patrik, Kubesa Karel, Římanová Lenka
Za příkladnou práci: Kubesa Pavel
Za zásluhy: Kocurková Marie, Hruška Vít, Richter Michal, Tížek Petr
Čestné uznání  KSH: Dluhošová Hana, Kocurek Aleš, Jedlička Petr, Stanovský Jiří
Za mimořádné zásluhy: Němec Břetislav, Ulman Pavel, Richter Stanislav
Za věrnost (30 let): Vavrečka Luděk
Za věrnost (40 let): Gelnar Rudolf, Kocurek Jiří, Schaumannová Marie, Stanovská Václava
Za věrnost (50 let): Kubánek Josef, Hon Vítězslav

Sboru byla předána stuha k historickému praporu II. stupně.

Mezi čestnými hosty nechyběl starosta OSH NJ Stanislav Kotrc, starosta města Bílovce Pavel Mrva a místostarostka města Sylva Kováčiková.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Schůze, které se účastnilo na bezmála 120 lidí, skončila krátce po 22. hodině a až na pár výjimek, všichni členové šli nabírat potřebné síly spánkem – čekali je ještě celé dva dny.

Sobota 12. 8. 2017

“Organizační tým” sboru již od 6. hodiny ranní připravoval místní hřiště na sobotní a nedělní  program. Postavilo se nezbytné zázemí pro diváky, stany a stánky pro občerstvení a podium pro účinkující. Pro přátelé z Boxdorfu byl připraven dopolední program ve městě Bílovci, kde navštívili nově zrekonstruované nádvoří bíloveckého zámku, poté navštívili kostelní věž a nakonec si prohlédli nově vybudované Integrované výjezdové centrum.

Po 10 letech bylo do programu oslav zařazeno také taktické námětové cvičení, které oficiálně zahájilo druhý den oslav.
Krátce před 14. hodinou byla jednotka povolána Krajským operačním střediskem do již nefungujících sklepních prostor místního pohostinství. Tam se v silně zakouřeném prostoru nacházela zraněná osoba. Spolu s naší jednotkou byly povolány jednotky ze sousední Slatiny, Tísku, Těškovic, Bítova, Lubojat a Bílovce. Dle plánu cvičení a pokynů velitele, byla zraněna osoba vyproštěna hasiči v dýchací technice a na nosítkách transportována do bezpečného prostoru k ošetření. Celému cvičení v centru obce přihlíželo na 4 desítky diváků a k hladkému průběhu celé akce také přispěla asistence Městské policie Bílovec.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Kulturní program zahájila koncertem Dechová hudba Slatina, která v letošním roce oslavila již 110 let od svého založení. Svým vystoupením potěšili převážně “mladší ročníky” jak místní tak i přespolní občany. Skvělou atmosféru ještě více podpořilo sluníčko spolu s příjemnými odpoledními teplotami.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Večerní program, který startoval od 20. hodiny byl pro pořadatele velkou výzvou. V průběhu letního karnevalu se vystřídaly dvě kapely a jeden DJ – zahájili ho svým vstupem kluci z Hlubočce - kapela URAN.
Před kapelou NEVÍM, kdy kluci k nám přijeli opět po pěti letech, přítomní shlédli velkolepý, skoro deseti minutový ohňostroj, který připravila fa. PYRO MORAVIA s.r.o.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Po již zmiňované kapele NEVÍM, která udělala radost hlavně mladší generaci, otěže převzal opět URAN a po nich až do ranních hodin pódium patřilo skvělému DJ DOOHANovi. Poslední vytrvalci opouštěli prostory po páté hodině ranní.

Neděle 13. 8. 2017

Nedělní, poslední den oslav, se poprvé od roku 1982 obešel bez tradičního budíčku v podání Dechové hudby Slatina. Díky tomu se celý „organizační tým“ mohl vrhnout již od časných ranních hodin na přípravy odpoledního programu, který byl naplánován od 14. hod. Přípravy nám opět mírně komplikovalo počasí, ovšem s blížícím se polednem se nám začalo ukazovat sluníčko a teploty mířily k letním hodnotám.
Krátce po 13. hodině se již začaly sjíždět okolní sbory, které jsme spolu s  Dechovou hudby ze Slatiny vítali před kulturním domem.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Přesně ve 14. hod se slavnostní špalír vydal na průvod obcí a zamířil tak do místa dějiště oslav - na hřiště. Za tónu české hymny, kdy poprvé v historii zazněla zcela naživo v excelentním podání Veroniky Zajícově, byla vztyčena česká vlajka. Oficiálním zahájením kulturního programu bylo přivítání všech hostů starostou sboru Břetislavem Němcem.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

V letošním roce jsme připravili opravdu bohatý program pro všechny. Představili se nám hasiči ze Skřípova se svou historickou koňskou stříkačkou. Celé odpoledne zpříjemňovali svými country hity kluci ze skupiny Kyjovické klepeto. Ukázku se svými psi nám předvedli policisté z Krajského ředitelství MS kraje. Neuvěřitelný historický „kousek“ nám po vlastní ose přijeli ukázat chlapi ze Štramberku se svou stříkačkou Tatra 26/30 z roku 1929.
Pro děti byl po celou dobu zcela zdarma k dispozici  skákací hrad a po několika letech jsme oprášili naše vzduchovky.
Další skvělé vystoupení nám ukázal nejslavnější český fakír Zdeněk Zahrádka, který má nejeden zápis v Guinessově knize rekordů.
Posledním vystoupením byla pomyslná třešnička na dortu. Skvělé uskupení žen v nejlepších letech a jejich skvělá taneční a recesistická vystoupení - Mažoretky z Horní Lhoty.

Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice
Oslavy 125 let SDH Výškovice

Kyjovické klepeto nám zahrálo poslední písničku krátce po 19. hodině a tím jsme ukončili maratón, který netrval jen poslední tři dny, ale pro některé z nás celý uplynulý rok zařizování a příprav.
Děkujeme všem návštěvníkům, členům, hostům a hlavně našim sponzorům, bez kterých by se takovéto akce jen stěží daly uskutečňovat.
Tak zase příště v roce 2022 u příležitosti oslav 130 let od založení SDH Výškovice.

[%list_attach_article%]

Dobré vědět

Připravované akce

Novojičínská liga - muži

# Družstvo Body
1. Závišice 53
2. Příbor 47
2. Větřkovice 47
7. Výškovice 35

Novojičínská liga - veteráni

# Družstvo Body
1. JAK-LUK 28
2. Výškovice 22