Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019

Poslední listopadový pátek se v sále Kulturního domu ve Výškovicích sešli členové místního sboru, hosté okolních sborů a zástupci města Bílovce na Výroční valnou hromadu SDH Výškovice.

Schůze byla mimořádná, jelikož členové si na dalších 5 let volili nové složení výboru. Na úvod přítomni uctili minutou ticha památku na sestry a bratry, kteří nás opustili v průběhu roku 2019.

Poté následovala zpráva starosty SDH Břetislava Němce o činnosti sboru v uplynulém roce. Ludmila Kubesová nás informovala o úspěších a neúspěších soutěžních družstev mladých hasičů, mužů a veteránů. Následovaly zprávy hospodáře, členů revizních komisí a velitele JSDH Aleše Kocurka.

Po těchto přednesech již přišla na řadu volba nového výboru SDH Výškovice. Valné hromady se  zúčastnilo 69 členů s hlasovacím právem a valná hromada byla tímto pádem usnášeníschopná.
Výbor bude v následujících pěti letech pracovat v následujícím složení:

 • Starosta - Ing. Jiří Stanovský
 • Náměstek starosty – Ing. Michal Richter
 • Velitel – Aleš Kocurek
 • Jednatel – Pavel Ulman
 • Hospodář – Hanka Dluhošová
 • Zástupce velitele – Pavel Kubesa
 • Vedoucí mládeže – Ing. Ludmila Kubesová
 • Zástupce velitele mládeže – Ing. Martin Němec
 • Kronikář – Karel Kubesa
 • Referent MTZ – David Richter
 • Člen výboru – Tížek Petr
 • Člen výboru – Bc. Vladimír Říman
 • Člen výboru – Petr Jedlička
 • Člen výboru – David Osmánek

 

Složení kontrolní a revizní rady:

 • Předseda revizní rady – Břetislav Němec
 • Člen revizní rady – Milan Ptaško
 • Člen revizní rady – Vít Hruška

Návrh členů našeho sboru do výboru okrsku Tísek:

 • Zuzana Tížková
 • Břetislav Němec

Po volbě členové „starého“ výboru poděkovali a předali věcné dary již bývalému starostovi SDH Břetislavu Němcovi, který tento post zastával dlouhých 20 let. Jelikož se vzdal taktéž funkci člena výboru tak i přesto věříme, že bude i nadále platným a aktivním členem. Spolu s Břetislavem po dlouhých letech výbor taktéž opustil Stanislav Richter. Poděkování a památné dary byly předány i jemu.

A aby toho loučení, děkování a předáváni darů nebylo málo, po dlouhých 20 letech těžké, svědomité a skvělé práci se s naší „kuchyni“  také loučí čestná členka Lidka Ulčáková.
Pevně věříme, že i nadále se budeme  setkávat na naších akcích, které v průběhu roku pořádáme.
Následovala vyčerpávající diskuze a poté byli všichni přítomni pozváni na malé pohoštění.

Fotogalerie

Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
Výroční valná hromada hasičů - 29. 11. 2019
[%list_attach_article%]

Dobré vědět

Připravované akce

Novojičínská liga - muži

# Družstvo Body
1. Závišice 53
2. Příbor 47
2. Větřkovice 47
7. Výškovice 35

Novojičínská liga - veteráni

# Družstvo Body
1. JAK-LUK 28
2. Výškovice 22